Tin Tức - Sự Kiện

Hội Thảo về Thiết bị Machine Control tới thị trường Việt Nam
Ngày 18/07/2012

Phối hợp với Bộ Khoa học Công nghệ, hãng Topcon Nhật Bản tổ chức hội thảo về thiết bị mới Machine Control tới thị trường Việt Nam. Hội thảo đã được quan tâm với nhiều quan chức cấp cao của nhà nước tham dự bao gồm
- Thứ trưởng bộ Khoa học công nghệ
- Vụ trưởng vụ ... Bộ Xây Dựng
- Vụ phó vụ .... Bộ Giao Thông Vận tải

và nhiều thành phần khác

http://www.topconvn.com/upload/2012-08-13/img_0866_s-3.jpg