Tin Tức - Sự Kiện

Topcon thử nghiệm IP-S2 tại Huế
Tháng 8 này qua, Hãng Topcon đã kết hợp với Trường đại học khoa học Huế chạy thử nghiệm thành công thiết bị IP-S2 tại Huế.
Sau đây là một số hình ảnh của buổi thử nghiệm.
http://topconvn.com/upload/2012-09-27/dscf1426-3.jpg

http://topconvn.com/upload/2012-09-27/dscf1431-3.jpg

http://topconvn.com/upload/2012-09-27/dscf1434-3.jpg
http://topconvn.com/upload/2012-09-27/dscf1436-3.jpg