Topcon Tools
Bộ dụng cụ Topcon 7.5 hiện đã có mặt trên thị trường ! Phần mềm của bộ dụng cụ này cung cấp giải pháp mạnh mẽ cho qui trình công nghệ, phân tích mạng lưới và sự điều chỉnh với một giao diện vận hành trực quan dễ học và sử dụng.

Chức năng:

 • Hỗ trợ tất cả những thiết bị khảo sát và thu thập dữ liệu của Topcon
 • Phần mềm kết cấu bao gồm toàn đạc, RTK, giải pháp sau qui trình, GIS, thiết kế và hình ảnh.
 • Dễ dàng lựa chọn cài đặt theo tiến trình công việc
 • Quan sát nhiều khía cạnh của công việc bao gồm Map, Occupation, Google Earth, Tabular, CAD và 3D.

Bộ dụng cụ Topcon là một mô-đun sản phẩm mà mỗi mô-đun có một mục đích riêng cho phép người sử dụng giải quyết những công việc khác nhau.

 • Mô-đun PostProcessing bao gồm động cơ sau qui trình và sự điều chỉnh dữ liệu GPS+
 • Mô-đun RTK bao gồm chức năng nhập, hiển thị, điều chỉnh, xuất và báo cáo dữ liệu RTK (dữ liệu thu thập được với khảo sát RTK sử dụng TopSURV hoặc phần mềm thu thập dữ liệu khác)
 • Mô-đun TS bao gồm chức năng nhập, hiển thị, điều chỉnh, xuất và báo cáo dữ liệu thu thập được với toàn đạc.
 • Mô-đun GIS – một phiển bản ít chính xác, ít tinh vi hơn của mô-đun GPS+PP cho dữ liệu DGPS
 • Mô-đun thiết kế bao gồm chức năng làm việc với mô hình địa hình kĩ thuật số (bề mặt), thiết lập và sửa đường.
 • Mô-đun Imaging bao gồm chức năng làm việc với những hình ảnh, dây dẫn lập thể và bài quét.
 • Mô-đun Advanced bao gồm những lựa chọn thêm cho qui trình công việc, sự điều chỉnh và nội địa hóa. Để sử dụng hết tất cả chức năng của một mô-đun (hay tất cả các mô-đun cùng một lúc), người sử dụng phải có được sự ủy quyền để sử dụng mô-đun tương ứng. Để có trong tay ủy quyền đó, người dùng có thể sử dụng: khóa USB hay mã truy cập cho một máy tính hoặc giấy phép cho một sét máy tính hoạt động trong một mạng nội hạt. Chế độ DEMO cho phép người sử dụng chỉ xem, sửa lỗi và vận hành được không qua 5 điểm trong một công việc.

Màn hình đồ họa Windows® cung cấp một bản đồ và CAD từ kế hoạch của bạn cùng với những bảng được chọn để quan sát và định hướng thông tin. Với những báo cáo và cấu hình công việc tùy chọn, bộ dụng cụ Topcon có thể vận hành và báo cáo dữ liệu cho những dự án và người sử dụng nhất định. Ngoài ra thì tính năng kiểm tra và sửa lỗi dữ liệu cũng nằm trong tầm tay của bạn.

Cấu hình công việc

 • Hộp thoại cấu hình công việc xác định cài đặt của bộ công cụ Topcon cho việc xem và xử lí dữ liệu
 • Những kế hoạch mở rộng hỗ trợ kế hoạch/mức chuẩn tùy chọn
 • Khoảng hỗ trợ Geoid rộng
 • Tham số cài đặt lưới điện đến mặt đất
 • Cài đặt định dạng số thập phân
 • Cài đặt đơn vị tuyến tính và đơn vị góc
 • Cài đặt chức năng tự động lưu trữ công việc
 • Quản lý chất lượng: Cài đặt giới hạn cho phép cho độ chính xác của điểm, quan sát GPS/TS/DL, sự đóng mạch.
 • Cấu hình có thể được lưu trữ và áp dụng cho những công việc khác

Nhập giữ liệu từ thiết bị

 • Topcon GPS/GPS + đầu thu và thẻ nhớ Topcon
 • Toàn đạc của Topcon
 • Máy thủy bình kĩ thuật số của Topcon
 • Bộ điều khiển Windows® CE với TopSURV

Nâng cấp bộ dụng cụ thêm 7.5 của Topcon

 • Tải về những văn bản từ các máy toàn đạc Sokkia và các máy thủy bình kỹ thuật số
 • Tải lên những văn bản SDR tới các máy toàn đạc Sokkia
 • Tải về những văn bản từ đầu thu Sokkia GRX1

Nhập dữ liệu từ văn bản

 • TPS và RINEX/dữ liệu nén RINEX
 • TopSURV
 • TS và DL-văn bản được định chừng
 • Trang dữ liệu NGS
 • Văn bản quản lý ASCII
 • Dữ liệu mẫu X-Section và Đường
 • DXF, DWG, Land XML và SHP

Nâng cấp bộ dụng cụ thêm 7.5 của Topcon

 • Nhập dữ liệu thô GPS từ chuẩn Stratus
 • Nhập dữ liệu thô TS/DL và dữ liệu RTK từ chuẩn Sokkia SDR

Nhập giữ liệu từ Internet


Văn bản quan sát RINEX/RINEX nén và phát sóng/nhanh/lịch thiên văn cuối từ mạng lưới CORS và IGS.

Hỗ trợ Google Earth

Bộ dụng cụ Topcon cho phép người dùng hiện thị một mạng lưới trên hình ảnh vệ tinh Google Earth

Hình ảnh nền và sự thiết lập hình ảnh tham chiếu địa lý


Bộ dụng cụ Topcon có thể:

 • Mở một hình ảnh tham chiếu địa lý dưới dạng ảnh nền
 • Tạo một hình ảnh tham chiếu địa lý sử dụng một hình ảnh kĩ thuật số và những điểm ảnh trong hệ thống phối hợp mong muốn.
Quá trình sau xử lý

 • Xử lý tĩnh, điểm dừng và khởi hành, động học của Topcon GPS+ và RINEX/dữ liệu RINEX nén
 • Chế độ lựa chọn động cơ
 • Tự động nhập vào một trạm chuẩn gốc gần nhất và xử lý những công việc lưu động đơn lẻ từ trạm này.
 • Lịch chính xác được sử dụng để xử lý cho cả vệ tinh quan sát GPS và GLONASS
 • Chức năng lựa chọn biểu đồ địa hình dữ liệu thô cho phép người dùng quan sát trên định dạng đồ họa không chỉ biểu đồ của bất cứ một đầu thu quan sát GPS/GLONASS thông thường nào mà còn biểu đồ của những tổ hợp đại số từ những thông số quan sát được này.
 • Khả năng chia ra và tổ hợp công việc
 • \Vô hiệu hóa những vệ tinh từ khâu xử lý
 • Tính toán những vị trí quan sát của camera trung tâm tại thời điểm chiếu sáng


Sự điều chỉnh

 • Phương pháp diện tích nhỏ nhất hay điều chỉnh hạn chế quan sát TS, GPS hay DL đơn lẻ hoặc phối hợp.
 • Sự điều chỉnh đơn lẻ cho tọa độ phẳng hay chiều cao được thực hiện sau quá trình phân tích mạng lưới bởi mô-đun điều chỉnh
 • Báo cáo điểm điều chỉnh, điểm cố định/sức nặng, quan sát được sử dụng hay từ chối, lỗi của khối lượng đơn vị (UWE) hay ràng buộc UWE.
 • Cho ra kết quả theo mẫu chuẩn của thị trường

Kiểm tra chất lượng


Lựa chọn này cho phép người dùng thiết lập:

 • Sự chính xác ngang dọc cho điểm tĩnh/động học/điều phối
 • Sự chính xác cho một khoảng cách và góc ngang/dọc của quan sát TS
 • Sự chính xác ngang/dọc cho định hướng RTK và định hướng sau xử lý tĩnh/động học GPS
 • Sự chính xác cho những phép đo thủy bình kĩ thuật số
Người sử dụng có thể chạy những bài test sau:
Warn Float Solutions, RTK Precisions, PP Static/PP Kinematic precisions, Point Standard Deviations, Identical Points test, Misnamed GPS Occupations/Autotopo Rovers, Invalid Antenna Parameters.


Sự định vị và điều phối hệ thống :

 • Định vị ngang dọc riêng biệt
 • Thuật toán định vị tính tham số biến thiên từ WGS84 sang một hệ thống nội hạt sử dụng một hay nhiều đôi những điểm điều khiển.
 • Hỗ trợ những kế hoạch mở rộng bao gồm sự tạo thành kế hoạch/mốc chuẩn riêng
 • Hỗ trợ nhiều dạng hình Geoid

Thiết lập/Sửa đường

 • Tạo nên những đường mới
 • Hỗ trợ của TopSURV và những phần mềm đường khác
 • Mẫu X nhập vào từ những mẫu khác nhau

Thiết lập/Sửa bề mặt


Xem/sửa/tạo mới mô hình địa hình kĩ thuật số (bề mặt)
Mô-đun thiết kế

 • Tạo một mô hình địa hình kỹ thuật số và giao diện đồ họa của mô hình này trên định dạng CAD hay 3D
 • Những giải pháp hình học phối hợp (so sánh bề mặt, điểm giống nhau, điểm nghịch đảo tới đường, điểm có hướng và sự giao nhau)
 • Tạo đường, TopSURV và những phần mềm hỗ trợ đường khác
 • Mẫu X nhập vào từ những mẫu khác nhau


Mô-đun hình ảnh

 • Hỗ trợ những bài quét
 • Nhập và xem những hình lập thể
 • Tọa độ điểm trên những hình lập thể

Báo cáo

Bộ dụng cụ Topcon cho phép người dùng thiết lập một báo cáo tiêu chuẩn cho điểm, điều chỉnh, định vị, quản lý chất lượng, quan sát GPS và TS và tự chọn chuẩn cho báo cáo

Xuất dữ liệu đến thiết bị


 • Điều phối văn bản dữ liệu đến một máy toàn đạc
 • Bất cứ một văn bản nào từ bộ dụng cụ Topcon đến bộ điều khiển TPS

Xuất dữ liệu đến văn bản


Xuất dữ liệu mong muốn hoặc tất cả dữ liệu từ văn bản công việc hiện tại tới một chuẩn văn bản tương ứng: Điều phối, Thiết kế, GIS, Đường, TopSURV, Topcon XML, quan sát GPS

Giao diện bảng


Giao diện bảng bao gồm những nhãn thông tin về điểm, nghề nghiệp, quan sát, dòng làm việc, đường, mẫu điểm giao (X), bề mặt, kích thước băng, hình ảnh, hình lập thể và những bài quét sử dụng trong công việc

Giao diện MAP


Giao diện bản đồ là vĩ tuyến/kinh tuyến hay điểm hướng bắc/nam bản đồ, GPS/TS/quan sát và nền bản đồ.

Giao diện CAD


Giao diện CAD là một giao diện đồ họa làm việc, đường và bề mặt với những điểm liên quan

Giao diện 3D


Giao diện 3D hiển thị những điểm, dong, bề mặt, đường và dòng việc sử dụng hình ảnh 3 chiều của dữ liệu.

Những nâng cấp khác cho bộ dụng cụ 7.5 của Topcon

 • Việc chia tách Geoid được thêm vào trong báo cáo điểm
 • Những tính năng khác trong phần form tùy chỉnh tọa độ văn bản
 • Đã được thử nghiệm trên Windows 7

CẤU HÌNH

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Hệ Thống
Hệ điều hànhMicrosoft Windows ® XP / Vista
Bộ xử lýTương thích với Intel ® Pentium ® 1 GHz hoặc nhanh hơn
RAM512 MB (1 GB phải đặt hàng )
Không gian đĩa cứng300 MB không gian đĩa cứng có sẵn
Đồ họa17 "hoặc lớn hơn màn hình, hiển thị 256 màu
CD Romđặt hàng
Kết nốiUSB2 cổng

Tài liệu quảng cáo

Topcon Công cụ
12 tháng 10 năm 2010

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Hệ Thống
Hệ điều hànhMicrosoft Windows ® XP / Vista
Bộ xử lýTương thích với Intel ® Pentium ® 1 GHz hoặc nhanh hơn
RAM512 MB RAM (1 GB phải đặt hàng)
Không gian đĩa cứng300 MB không gian đĩa cứng có sẵn
Đồ họa17 "hoặc lớn hơn màn hình, hiển thị 256 màu
CD Romđặt hàng
Kết nốiUSB2 cổng
Download Video:

Thứ 4, 17-08-2011
Topcon Tools download
Download tài liệu:

Thứ 4, 17-08-2011
Topcon Tools download