máy thủy bình B40-35A topcon

Máy thủy bình Model B40-35A, Topcon-Sokkia sản xuất

Máy thủy bình Model B40-35A, hãng Topcon-Sokkia sản xuất. dùng để đo độ chênh cao. độ chính xác là 2mm trên 1 km đo đi đo về.

Trả lời