máy kinh vỹ Topcon DT-205

Máy kinh vỹ điện tử model DT-205 hãng Topcon- Nhật Bản sản xuất.

Máy kinh vỹ điện tử model DT-205 do hãng Topcon-Nhật Bản sản xuất..chuyên dùng để đo lường các góc đứng trong không gian.

Trả lời