máy đo laser model TP-L4AV

Máy đo laser model TP-L4AV do hãng Topcon-Nhật Bản sản xuất.

áy đo laser model TP-L4AV do hãng Topcon- Nhật Bản sản xuất.dùng để xác định các điểm cân bằng, các công việc thi công xây dựng.

Trả lời