RL-H4C topcon

Máy thủy bình laser model RL-H4C do Topcon sản xuất

RL-H4C của Topcon sản xuất. Động cơ tự điều chỉnh siêu nhanh cho những kết quả chính xác lên tới +/- 10 hồ quang giây.

Trả lời