Topcon GTL1000

Thiết bị Scan Laser Topcon GTL-1000 – Nhật Bản

Topcon GTL1000 là thiết bị scan laser – Nhật Bản sản xuất. Nó là sản phẩm kết hợp giữa Máy toàn đạc điện tử và Laser Scan 3D.

Trả lời