os 200 series topcon

Máy toàn đạc điện tử Topcon Model OS 200 series hãng Topcon

OS 200 Series là dòng máy toàn đạc điện tử thế hệ mới nhất của hãng Topcon năm 2021. EDM mạnh mẽ, công nghệ longlink, và phần mềm Macnet.

Trả lời