GTL-1200 toan dac dien tu – img1

GTL-1200 - Máy toàn đạc tự động - kết hợp sức mạnh của máy toàn đạc tự động với máy quét laser tốt nhất trong phân khúc, cho phép người dùng thực hiện bố cục kỹ thuật số và tạo mô hình 3D có độ phân giải cao.

GTL-1200 – Máy toàn đạc tự động – kết hợp sức mạnh của máy toàn đạc tự động với máy quét laser tốt nhất trong phân khúc, cho phép người dùng thực hiện bố cục kỹ thuật số và tạo mô hình 3D có độ phân giải cao.

GTL-1200 – Máy toàn đạc tự động – kết hợp sức mạnh của máy toàn đạc tự động với máy quét laser tốt nhất trong phân khúc, cho phép người dùng thực hiện bố cục kỹ thuật số và tạo mô hình 3D có độ phân giải cao.

Trả lời