máy thủy bình AT-B4A TOPCON

Máy thủy bình tự động model AT-B4A do Topcon sản xuất

Máy thủy bình tự động model AT-B4A do Topcon sản xuất. chuyên dùng để đo độ chênh cao. độ chính xác đo đi đo về trên 1km là 2mm.

Trả lời