Hợp tác đơn giản hơn

MAGNET Collage Web hoạt động trơn tru với MAGNET Collage để bạn có thể xuất bản và chia sẻ bộ dữ liệu 3D của mình.

  • Truy cập đơn giản vào dữ liệu 3D dựa trên nền tảng web để làm việc hiệu quả và chính xác hơn.
  • Trực quan hóa cực nhanh, dựa trên nền tảng web, đám mây điểm và lưới.
  • Trải nghiệm duyệt web tuyệt vời bằng cách sử dụng các công cụ đo lường và chú thích trực quan.
  • Chế độ xem 3D, toàn cảnh và bản đồ với chức năng chia đôi màn hình.
  • Kiểm soát khả năng hiển thị bằng cách lọc các điểm để chỉ hiển thị các khu vực quan tâm.
  • Môi trường dựa trên web duy nhất để quét, UAV, lập bản đồ di động, bộ dữ liệu BIM, CAD và GIS được thu thập từ bất kỳ nguồn dữ liệu nào.
mô hình mẫu

Giới thiệu về phần mêm MAGNET Collage Web

 

MAGNET Collage Web hoàn hảo cho các ứng dụng:

Liên hệ với chúng tôi bất cứ khi nào và bất cứ đâu bạn cần hỗ trợ các sản phẩm của TOPCON