Một bức ảnh đáng giá triệu lời nói

Dữ liệu đám mây điểm thu được từ máy quét của chúng tôi giúp bạn thực hiện dự án nhanh chóng, đơn giản và hiệu quả hơn.

Máy toàn đạc

GTL-1000

Máy toàn đạc quét tự động

máy quét laser

GLS-2200

Máy quét khảo sát laser

MAGNET Site

Phần mềm 3D xây dựng và khảo sát

MAGNET Collage Web

Nền tảng đám mây để xuất bản và chia sẻ dữ liệu chụp thực tế 3D

MAGNET Collage

Xử lý, kết hợp và phân tích các đám mây điểm 3D từ nhiều cảm biến

ClearEdge3D EdgeWise

Phần mềm mô hình hóa tòa nhà và nhận dạng đối tượng tự động

ClearEdge3D Verity

Phần mềm kiểm định xây dựng

ClearEdge3D Rithm

Phân tích độ phẳng sàn, độ cao, bản đồ nhiệt và đường biên