Tìm ra các lỗi cần khắc phục trước khi chúng trở thành những vấn đề đắt giá

Công cụ xác thực của ClearEdge3D nhanh chóng so sánh dữ liệu đám mây điểm với các mô hình thiết kế và chế tạo để xác minh 100% công việc đã hoàn thành. Cung cấp hồ sơ đầy đủ và xác thực công việc đã lắp đặt và thông tin chi tiết về bất kỳ sai lệch nào so với dung sai đã chỉ định. Đồng thời công cụ xác thực, được tích hợp đầy đủ với Autodesk Navisworks®, xác định công việc không tuân thủ và các phương sai nằm ngoài thông số kỹ thuật để giảm thiểu chi phí sửa chữa tốn kém.

  • Dữ liệu rõ ràng về chất lượng xây dựng và phương sai hoàn công.
  • Giảm rủi ro đối với ngân sách và lịch trình.
  • Tăng lợi nhuận của dự án bằng cách giảm thiểu việc sửa chữa.
  • Tích hợp đầy đủ với Autodesk Navisworks.
  • Cơ hội so sánh với mô phỏng 4D của bạn để luôn đúng tiến độ.

Giái pháp quét toàn diện

Phần mềm mô hình hóa và nhận dạng đối tượng tự động ClearEdge3D sử dụng dữ liệu đám mây điểm do các công cụ Topcon thu thập và xử lý bằng MAGNET Collage để tạo tài liệu hoàn chỉnh và hoàn tất quy trình xác minh công trình. TopconClearEdge3D cùng nhau cung cấp giải pháp xác thực xây dựng từ đầu đến cuối của mô hình BIM lý tưởng.

ClearEdge3D Verity hoàn hảo cho các ứng dụng:

Liên hệ với chúng tôi bất cứ khi nào và bất cứ đâu bạn cần hỗ trợ các sản phẩm của TOPCON