Xử lý đám mây điểm trực quan và linh hoạt

Xử lý, kết hợp và phân tích dữ liệu đám mây điểm đa nguồn từ các công cụ khảo sát truyền thống cũng như máy quét laser chụp thực tế, hệ thống bản đồ di động và UAV. Dễ dàng xuất sang mô hình tiêu chuẩn công nghiệp hoặc phần mềm CAD hay trực tiếp xuất bản trực tuyến với MAGNET Collage Web để tăng cường cộng tác giữa các bên liên quan. Tận dụng các điểm kiểm soát khảo sát hoặc tọa độ địa lý đã biết để tăng tốc hơn nữa quá trình xử lý tập dữ liệu.

  • Segment and reduce point clouds to export to third-party software
  • Kết hợp dữ liệu quét di động và tĩnh vào một môi trường 3D sống động.
  • Xử lý đám mây điểm nhanh hơn và xử lý dữ liệu nắm bắt thực tế.
  • Kết hợp dữ liệu dân dụng, bản đồ, BIM và khảo sát.
  • Chức năng kiểm soát mặt đất và kết hợp tiên tiến cho nhiều loại cảm biến.
  • Các phép chiếu mở rộng và xuất file GEOID.
  • Phân đoạn và thu nhỏ các đám mây điểm để xuất sang phần mềm của bên thứ ba.

Giới thiệu về phần mêm MAGNET Collage

 

MAGNET Collage hoàn hảo cho các ứng dụng:

Liên hệ với chúng tôi bất cứ khi nào và bất cứ đâu bạn cần hỗ trợ các sản phẩm của TOPCON