Topcon đảm bảo 5 năm cho các sản phầm laser

Thứ 2, 17/01/2011 , LIVERMORE, Calif.

Hệ thống định vị Topcon (TPS) đã công bố một ngành công nghiệp hàng đầu bảo đảm cho tất cả các sản phẩm Topcon laser sản xuất năm năm.

Brian Juroff, Giám đốc bán hàng TPS, cho biết, “8 thập kỷ của Topcon sản xuất chất lượng cao và độ tin cậy đã được chứng minh trong lĩnh vực này đã cung cấp 1 sự bảo đảm và niềm tin cho khách hàng xây dựng toàn cầu . Điều đó đảm bảo, mở rộng đến năm năm, là tốt nhất trong ngành công nghiệp “.

Juroff said that all Topcon-manufactured lasers are covered by the new guarantee – general construction lasers (including the new RL-H4C) as well as all slope, interior and pipe lasers. Juroff nói rằng tất cả các máy laser Topcon sản xuất được bảo đảm – máy laser xây dựng mới (bao gồm model mới RL-H4C) cũng như những máy laser đo độ dốc, laser ống.

“Topcon đã thiết lập các tiêu chuẩn trên thị trường laser xây dựng trong nhiều năm qua,.” Ông Juroff nói “ngành công nghiệp hàng đầu của nhà sản xuất đảm bảo chỉ là một cách khác để thông báp với khách hàng của chúng tôi và khách hàng tiềm năng rằng Topcon có nghĩa là kinh doanh khi nói đến cung cấp các sản phẩm chất lượng và dịch vụ gương mẫu.”

Tập đoàn Topcon (TPS) thiết kế và sản xuất sản phẩm và giải pháp định vị chính xác cho việc khảo sát toàn cầu, xây dựng, nông nghiệp, kỹ thuật dân sự, lập bản đồ và GIS, quản lý tài sản và kiểm soát thị trường điện thoại di động. Công ty mẹ của TPS, Tổng công ty Topcon (Tokyo Stock Exchange – 7732), được thành lập vào năm 1932.

Trả lời