Tự động hóa quy trình xây dựng, nâng cao hiệu quả với Aptix

#APTIX

Quản lý dự án xây dựng hiệu quả là chìa khóa để thành công. TOPCON Việt Nam giới thiệu phần mềm Aptix là nền tảng quản lý dự án xây dựng tập trung, cung cấp giải pháp toàn diện, giúp bạn kết nối và quản lý mọi khía cạnh của dự án một cách hiệu quả. Aptix giúp bạn tối ưu hóa hoạt động thi công, cải thiện giao tiếp và hợp tác, giảm thiểu rủi ro và lỗi, đồng thời tiết kiệm thời gian và chi phí.

Mục lục bài viết

APTIX: Nền tảng quản lý và điều phối dự án xây dựng

Cải thiện năng suất, giảm thiểu sửa chữa và tiết kiệm thời gian và chi phí

Giản hóa việc quản lý và kết nối các thiết bị, ứng dụng và dữ liệu dự án xây dựng, từ khâu lập kế hoạch và lên lịch đến thiết kế, mô hình hóa cho đến hoạt động thi công, bao gồm điều khiển máy móc, quản lý vật liệu và viễn thông.

Aptix™ là nền tảng quản lý dự án xây dựng tập trung, cung cấp giải pháp toàn diện, giúp bạn kết nối và quản lý mọi khía cạnh của dự án một cách hiệu quả.

Nâng cao hiệu quả quản lý dự án

 • Truy cập dữ liệu mọi lúc, mọi nơi: Aptix cho phép bạn truy cập dữ liệu dự án một cách dễ dàng từ mọi thiết bị, mọi nơi, giúp bạn theo dõi tiến độ, quản lý chi phí và ra quyết định chính xác.
 • Tối ưu hóa hoạt động thi công: Aptix cung cấp các công cụ quản lý thiết bị, quản lý vật liệu, điều phối nhân công và theo dõi tiến độ thi công hiệu quả.
 • Cải thiện giao tiếp và hợp tác: Aptix kết nối các bên liên quan của dự án như chủ đầu tư, nhà thầu chính, nhà thầu phụ và các đơn vị cung cấp dịch vụ, giúp mọi người cùng làm việc hiệu quả.
 • Giảm thiểu rủi ro và lỗi: Aptix cung cấp các tính năng cảnh báo, theo dõi và báo cáo tự động, giúp bạn phát hiện và xử lý các vấn đề tiềm ẩn sớm.

 

Aptix Nâng cao hiệu quả quản lý dự án
Aptix Nâng cao hiệu quả quản lý dự án

I. APTIX: Tích hợp, tự động hóa và sắp xếp các ứng dụng xây dựng và dữ liệu dự án được sử dụng phổ biến

Tích hợp ứng dụng

 • Kết nối liền mạch với các phần mềm quản lý dự án, thiết kế, mô hình hóa, điều khiển máy móc và viễn thông phổ biến hiện nay.
 • Cho phép trao đổi dữ liệu song chiều giữa các ứng dụng, đảm bảo khả năng hiển thị thông tin dự án theo thời gian thực.

Tích hợp dữ liệu

 • Loại bỏ dữ liệu bị cô lập, nhập dữ liệu thủ công và trùng lặp, cải thiện tính nhất quán và chính xác của dữ liệu trong toàn bộ chu trình xây dựng.
 • Chuyển dữ liệu liền mạch giữa các ứng dụng lập kế hoạch dự án, lên lịch, thiết kế và mô hình hóa, điều khiển máy móc và viễn thông.

Tự động hóa quy trình làm việc

 • Thay thế các quy trình và nhiệm vụ thủ công. Tự động hóa và hợp lý hóa quy trình làm việc xây dựng.
 • Xác định các tác nhân và hành động để khởi tạo các quy trình tự động hóa giữa các ứng dụng, giảm thiểu nỗ lực thủ công và lỗi.
 • Nâng cao sự hợp tác và giao tiếp giữa các nhóm bằng cách đồng bộ hóa dữ liệu và cập nhật trên các ứng dụng.

II. Quy trình làm việc với APTIX

Quy trình làm việc của nhà thầu phụ

Quy trình làm việc của nhà thầu phụ trên Aptix
Quy trình làm việc của nhà thầu phụ trên Aptix
 • Các cập nhật trạng thái của nhà thầu phụ được báo cáo thông qua cổng thông tin nền tảng của nhà thầu chính.
 • Tiến độ của nhà thầu phụ được theo dõi bằng các quy trình xác thực dữ liệu tự động hóa trong nền tảng.
 • GC trực quan hóa KPI và báo cáo từ tất cả các nhà thầu phụ.
 • Các báo cáo trực quan được tạo trong cổng thông tin khách hàng.
 • Cảnh báo tự động được tạo cho nhà thầu chính khi có cập nhật.

File FTP Watcher

 • Trang web FTP của dự án được theo dõi tự động để tìm kiếm thay đổi tệp từ nhà cung cấp, nhà thầu phụ và những người khác.
 • Nếu phát hiện thay đổi tại Trang web FTP, xác thực dữ liệu có thể được thực hiện.
 • Cảnh báo được gửi cho người dùng được chỉ định tự động.

Màn hình tệp phẳng

 • Thông tin tệp phẳng nhận được từ nhà cung cấp, nhà thầu phụ và những người khác được đưa vào bảng điều khiển báo cáo.
 • Các thay đổi trong các tệp phẳng này có thể được theo dõi tự động 24/7/.
 • Các thay đổi được phối hợp với các ứng dụng bổ sung được sử dụng trong dự án. (Lịch trình, Nhiệm vụ, Kế hoạch 4D)
 • Khi có thay đổi, cảnh báo sẽ được gửi tự động cho người dùng được chỉ định.

Quy trình làm việc xây dựng đường cao tốc

 • Thay đổi thiết kế được cập nhật tự động cho các máy móc tại công trường.
 • Dữ liệu thực tế của công trường được cập nhật tự động trong bảng điều khiển báo cáo.
 • Ước tính lượng khí thải CO2 được hiển thị trong bảng điều khiển báo cáo dựa trên dữ liệu viễn thông của máy móc.

Thay đổi lịch trình

Chức năng:

 • Lịch trình được lưu trong kho lưu trữ tệp được kết nối
 • Các nhiệm vụ mới được tạo và được cập nhật tự động trong Sitelink3D
 • Các đối tượng thiết kế được ánh xạ vào các nhiệm vụ trong Aptix
 • Thông báo tự động cho người vận hành hoặc những người khác

Lợi ích:

 • Không có nhập đôi nhiệm vụ
 • Không lãng phí thời gian cho nhiều phiên bản bảng tính
 • Tiết kiệm thời gian và tiền bạc

Thay đổi mô hình

Chức năng:

 • Mô hình được lưu trong kho lưu trữ tệp được kết nối
 • Mô hình được chuyển đổi sang các định dạng điều khiển máy móc
 • Mô hình được ánh xạ vào các nhiệm vụ và tập hợp thiết kế trong Aptix
 • Thông báo 3DMC xảy ra trên màn hình của người vận hành
 • Đẩy tự động đến máy dò đường
 • Các thông báo nhận thức thay đổi bổ sung được gửi tự động

Lợi ích:

 • Tiết kiệm thời gian xử lý dữ liệu
 • Giản hóa luồng dữ liệu
 • Mô hình trở thành tài liệu được kiểm soát để kiểm soát phiên bản và nhất quán giữa các bên liên quan

Dự kiến ​​so với thực tế

Chức năng:

 • Thu thập dữ liệu thực tế về giờ làm việc của con người, vật liệu, máy móc và lượng khí thải CO2
 • Thu thập cập nhật bản vẽ hoàn chỉnh từ các hệ thống được kết nối
 • Xem thực tế so với kế hoạch trong bảng điều khiển tương tác
 • Thông báo cho nhận thức báo cáo

Lợi ích:

 • Tiết kiệm thời gian thu thập dữ liệu và tương quan thông tin
 • Tiết kiệm thời gian tạo bảng điều khiển
 • Nhận được cái nhìn sâu sắc hơn về tình trạng dự án
 • Xem vị trí của máy móc/tài sản, năng suất và lượng khí thải CO2 cho dấu chân carbon và các sáng kiến ​​bền vững

Lên lịch ngược

Chức năng:

 • Tự động hóa báo cáo từ nhiều giải pháp điều khiển máy móc và viễn thông Sitelink3D
 • Xây dựng biểu đồ dựa trên dữ liệu thực tế được báo cáo
 • Xem bản đồ độ cao hoàn chỉnh của máy móc Sitelink3D

Báo cáo theo:

 • Lịch
 • Máy móc
 • Người vận hành
 • Nhiệm vụ

Lợi ích:

 • Không cần nhập đôi hoặc cần nhiều báo cáo riêng lẻ
 • Dễ dàng xem dữ liệu dự án và địa hình san lấp của máy móc trong bảng điều khiển
 • Đưa ra quyết định sáng suốt

Quản lý nhiệm vụ công trường

 • Các nhiệm vụ công trường được liên kết với các thành phần thiết kế thông qua giao diện biểu đồ Gantt
 • Các nhiệm vụ và tập hợp thiết kế được cập nhật tự động với các máy móc được kết nối
 • Nếu nhiệm vụ cập nhật, một thông báo tự động sẽ được gửi đến người vận hành máy móc
 • Ước tính lượng khí thải CO2 được hiển thị trong bảng điều khiển báo cáo dựa trên dữ liệu viễn thông của máy móc

Trao đổi nhiệm vụ Sitelink

 • Các nhiệm vụ Sitelink có thể được liên kết với các thành phần thiết kế thông qua giao diện biểu đồ Gantt
 • Các nhiệm vụ và tập hợp thiết kế được cập nhật tự động với các máy móc được kết nối với Sitelink3D
 • Thông báo tự động trong 3DMC nếu nhiệm vụ đã được cập nhật từ xa
 • Kế hoạch vận chuyển hàng loạt so với dữ liệu thực tế được cập nhật tự động
 • Ước tính lượng khí thải CO2 được hiển thị trong bảng điều khiển báo cáo dựa trên dữ liệu viễn thông của máy móc

III. APTIX giúp báo cáo và phân tích dự án

Bảng điều khiển trực quan

Aptix cung cấp bảng điều khiển trực quan, giúp bạn theo dõi tiến độ, chi phí, rủi ro, tài liệu, thiết bị, vật liệu và các thông tin quan trọng khác một cách dễ dàng.

Phân tích dữ liệu:

Aptix cho phép bạn phân tích dữ liệu dự án để có cái nhìn sâu sắc hơn về hiệu suất dự án, giúp bạn đưa ra các quyết định chính xác.

Tối ưu hóa hiệu quả dự án

 • Giảm thiểu chi phí: Aptix giúp bạn tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên, quản lý chi phí và giảm thiểu lãng phí.
 • Nâng cao hiệu quả: Aptix giúp bạn tối ưu hóa quy trình làm việc, tăng năng suất và giảm thời gian hoàn thành dự án.
 • Cải thiện chất lượng: Aptix giúp bạn kiểm soát chất lượng, đảm bảo dự án được hoàn thành đúng tiêu chuẩn và đạt hiệu quả cao.

Kết nối công trường và văn phòng:

Aptix kết nối các đội ngũ làm việc tại công trường và văn phòng, đảm bảo sự đồng bộ hóa thông tin và giúp bạn quản lý dự án hiệu quả hơn.

Tại Sao Lựa Chọn Aptix:

 • Hiệu quả: Tự động hóa quy trình làm việc và trao đổi thông tin hiệu quả, giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí.
 • Tích hợp: Dễ dàng tích hợp với các ứng dụng và dữ liệu dự án hiện có, giúp bạn quản lý toàn diện mọi khía cạnh của dự án.
 • An toàn: Bảo mật dữ liệu và đảm bảo an toàn cho các hoạt động của dự án.
 • Linh hoạt: Thích ứng với mọi quy mô và loại hình dự án xây dựng.
 • Hỗ trợ: Đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp, giúp bạn sử dụng Aptix hiệu quả.

Aptix là giải pháp tối ưu cho việc quản lý và điều phối các dự án xây dựng, giúp bạn nâng cao hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời đảm bảo an toàn cho các hoạt động của dự án.

 

Đơn vị cung cấp máy trắc đạc hãng Topcon – Nhật bản uy tín, chất lượng

Topcon là tập đoàn chuyên về sản xuất các loại thiết bị trắc địa hàng đầu thế giới. Sản phẩm của họ được sản xuất theo dây chuyền và được cấp chứng chỉ xuất xưởng của Nhật Bản nên có độ bền cực cao. với giao diện thiết kế thân thiện nên chúng được đánh giá là thiết bị dễ sử dụng nhất so với thiết bị trắc địa của các hãng sản xuất khác. Ngoài ra, Topcon còn phân khúc sản phẩm đa dạng. Người sử dụng có thể lựa chọn loại thiết bị phù hợp nhất với nhu cầu công việc và ngân sách đầu tư của mình, giúp họ tránh lãng phí và tiết kiệm được nhiều tiền bạc.

Hiện nay, nếu bạn có nhu cầu mua các thiết bị đo đạc khảo sát của Topcon mà chưa biết mua ở đâu để đảm bảo hàng chính hãng, chất lượng. Bạn hãy liên hệ với Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Thắng Lợi. Chúng tôi là đại diện phân phối duy nhất sản phẩm trắc địa hãng Topcon tại Việt Nam. 243037239 369730784858961 7425065474278761211 n 1 - Trắc đạc là gì? vai trò của nó trong đời sống ra sao?

Chúng tôi cam kết:

 • 100% thiết bị được nhập khẩu chính hãng, có đầy đủ giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc.
 • Được bảo hành chính hãng và hướng dẫn sử dụng các thiết bị chi tiết.
 • Cam kết hỗ trợ kỹ thuật 24/7 khi khách hàng có nhu cầu

Liên hệ Hotline để chúng tôi tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất :

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Thắng Lợi

VPĐD TP HỒ CHÍ MINH

 • Địa chỉ: Số 91 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028 3910 4694

VPĐD TP Đà Nẵng

 • Địa chỉ: 234 Hà Huy Tập,Q Thanh Khê, TP Đà Nẵng
 • Điện Thoại: 0236 3811 646

Trả lời

Mục lục bài viết

Mục lục bài viết