Hội Thảo Giới Thiệu Công Nghệ Mới Về Trắc Địa Tại Đại Học Mỏ Hà Nội

Thứ 6 ngày 13 năm 2012
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Thắng Lợi phối hợp với trường Đại Học Mỏ Địa Chất Hà Nội tổ chức cuộc hội thảo giới thiệu các công nghệ mới trong đo đạc.


– Giới thiệu công nghệ trạm Reference CORS station
– Giới thiệu sản phẩm công nghệ mới của máy GR-5, dùng trong RTK GSM và RTK Network
– Giới thiệu sản phẩm toàn đạc công nghệ mới của hãng Topcon: ES series và OS series
Trong trước thời gian đấy, Topcon, Singapore sang và làm việc với Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Thắng Lợi về tình hình sắp tới

Trả lời