Demo sản phẩm GPS-GR5 với trạm NETWORK RTK tại Sở TNMT Vĩnh Phúc

Tháng 4 vừa qua, công ty Cổ Phần Thiết Bị Thắng Lợi đi đo thử dòng sản phầm mới GPS GR-5 của hãng Topcon cho sở Tài Nguyên và Môi Trường Vĩnh Phúc, ngoài tính năng đo Radio giữa máy Base và những máy Rover. Máy GPS GR-5 còn có thêm tính năng đo GSM RTK và NETWORK RTK, tất cả các tính năng trên đều được đo thành công

Trả lời