Topcon giới thiệu PN-A5 GNSS antenna

Livermore, California –
Thứ Năm 23 tháng 2, 2012

Sáng tạo, cải thiện giảm nhẹ cản trở kháng mặt đất

Hệ thống định vị Topcon (TPS) thông báo ăng-ten PN-A5 GNSS mới, đã kết hợp phần tử ăng ten GNSS TA-5 với 1 thiết bị trở kháng dưới mặt đất được thiết kế với dạng bán bán cầu .

Theo nguồn tin của công ty, thiết bị trở kháng dưới mặt đất được thiết kế nhằm giảm thiểu nhiễu đa phương, cải thiện và tăng đáng kể khả năng để theo dõi tín hiệu từ vệ tinh nằm gần đường chân trời.

Bằng cách sử dụng công nghệ ăng ten Topcon TA-5 mới, PN-A5 cung cấp “đầy sóng” tín hiệu theo dõi cho tất cả các tín hiệu hiện có và kế hoạch GNSS bằng cách sử dụng lưỡng cực thẳng đứng để tiếp nhận tín hiệu nhạy cảm và ổn định.

Trắc địa ăng-ten tốt nhất trong lớp này có một đánh giá không thấm nước và chống bụi IPX7 IP6X. Nó là lý tưởng thiết kế để đáp ứng các yêu cầu phát triển ứng dụng cho mạng tham khảo và giám sát cơ sở hạ tầng, theo nguồn của công ty.

Trả lời