Hội Thảo Giới Thiệu Công Nghệ Mới Về Trắc Địa tại Tỉnh Phú Yên, thành phố Tuy Hòa

Đây là một địa phương thuộc Nam Trung Bộ,Phú Yên có cả ba vùng: biển, đồng bằng và đồi núi, với nhiều tiềm năng để phát triển các dự án kinh tế lớn. Là một tỉnh thuần nông tuy nhiên vài ba năm trở lại đây đã dẫn đầu về thu hút FDI, với nhiều dự án hàng tỷ USD đầu tư khu công nghiệp, du lịch, khách sạn.

Chính vì vậy địa phương này rất nhiều các đơn vị tư vấn, thi công và đo đạc bản đồ để phục vụ quy hoạch, đo đạc địa chính của tư nhân cùng các đơn vị nhà nước làm cho thị trường máy móc trắc địa tại đây rất nhiều tiềm năng. Đồng thời Phú Yên có trường Đại học Xây dựng, cao đẳng nghề Tuy Hòa, cao đẳng nghề cơ điện- xây dựng và nông lâm Trung Bộ có các khoa cần mua sắm trang thiết bị trắc địa phục vụ công tác giảng dạy cho sinh viên. Đây cũng chính là mục đích của buổi hội thảo tại Trường đại học xây dựng Phú Yên.

Buổi hội thảo này vừa để giới thiệu những sản phẩm mới của hãng Topcon ES, OS, GR5, các sản phẩm phổ thông như AT-B4, GTS 235 đồng thời xây dựng mạng lưới khách hàng tại đây. Thị trường này tuy của miền trung nhưng bộ phận kinh doanh trước ít tìm hiểu và tiếp cận vì vậy đây cũng là cơ hội xây dựng thương hiệu công ty nói chung và Topcon nói riêng.

Trả lời