Victory Instrument JSC Giới thiệu Topcon GTL 1200

Hôm nay, ngày 4 tháng 3 năm 2022, Topcon và Công ty Cổ phần Thiết bị Victory đã giới thiệu với Portcoast về các thiết bị mới nhất của Topcon:

1. Topcon GTL 1200 scanning robotic total station – Link

2. Topcon GNSS hiper HR – Link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *