Victory Instrument JSC Giới thiệu Topcon GTL 1200

Hôm nay, ngày 4 tháng 3 năm 2022, Topcon và Công ty Cổ phần Thiết bị Victory đã giới thiệu với Portcoast về các thiết bị mới nhất của Topcon:

1. Topcon GTL 1200 scanning robotic total station – Link

2. Topcon GNSS hiper HR – Link

20220304 topcon newest equipments 001 1372x800 - Victory Instrument JSC Giới thiệu Topcon GTL 1200

20220304 topcon newest equipments 003 1345x800 - Victory Instrument JSC Giới thiệu Topcon GTL 1200

20220304 topcon newest equipments 002 1400x767 - Victory Instrument JSC Giới thiệu Topcon GTL 1200

20220304 topcon newest equipments 004 1400x788 - Victory Instrument JSC Giới thiệu Topcon GTL 1200

20220304 topcon newest equipments 005 1290x800 - Victory Instrument JSC Giới thiệu Topcon GTL 1200

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon