Hội Thảo Nâng Cao Vai Trò Giám Định, Kiểm Định Chứng Nhận Chất Lượng

Hội Thảo
Nâng cao vai trò thí nghiệm, kiểm định, giám định chứng nhận chất lượng trong kiểm soát chất lượng công trình xây dựng

Hội nghị thường niên mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam lần thứ IX

Thái Nguyên: ngày 02 tháng 01 năm 2012

Công ty cổ phần thiết bị Thắng Lợi, Victory Instrument JSC là đơn vị tài trợ và đã giới thiệu các dòng máy phổ thông vào bộ xây dựng

Trả lời