Monthly Archives: Tháng Một 2011

Topcon đảm bảo 5 năm cho các sản phầm laser

Thứ 2, 17/01/2011 , LIVERMORE, Calif. Hệ thống định vị Topcon (TPS) đã công bố một ngành công nghiệp hàng đầu bảo đảm cho tất cả các sản phẩm Topcon laser sản xuất năm năm. Brian Juroff, Giám đốc bán hàng TPS, cho biết, “8 thập kỷ của Topcon sản xuất chất lượng cao và độ tin cậy đã được chứng minh trong lĩnh vực này đã cung cấp 1 sự bảo đảm và niềm tin cho khách hàng xây dựng toàn cầu . Điều đó đảm bảo, mở rộng đến năm năm, là tốt nhất trong ngành công nghiệp “. Juroff said that all […]