Monthly Archives: Tháng Hai 2012

Topcon giới thiệu PN-A5 GNSS antenna

Livermore, California – Thứ Năm 23 tháng 2, 2012 Sáng tạo, cải thiện giảm nhẹ cản trở kháng mặt đất Hệ thống định vị Topcon (TPS) thông báo ăng-ten PN-A5 GNSS mới, đã kết hợp phần tử ăng ten GNSS TA-5 với 1 thiết bị trở kháng dưới mặt đất được thiết kế với dạng bán bán cầu . Theo nguồn tin của công ty, thiết bị trở kháng dưới mặt đất được thiết kế […]

Giới thiệu máy toàn đạc Topcon series OS đa công nghệ

Hệ điều hành bao gồm phần mềm MAGNET, TSshield viễn thông mô-đun, LongLink hệ thống truyền thông không dây Hệ thống định vị Topcon (TPS) công bố máy toàn đạc mới có nhiều đổi mới công nghệ chính, bao gồm cả phần mềm ứng dụng on-board MAGNET ™ trường. Công nghệ mới của dòng hệ điều hành […]