Monthly Archives: Tháng Năm 2012

Hội Thảo Giới Thiệu Công Nghệ Mới Về Trắc Địa tại Tỉnh Phú Yên, thành phố Tuy Hòa

Đây là một địa phương thuộc Nam Trung Bộ,Phú Yên có cả ba vùng: biển, đồng bằng và đồi núi, với nhiều tiềm năng để phát triển các dự án kinh tế lớn. Là một tỉnh thuần nông tuy nhiên vài ba năm trở lại đây đã dẫn đầu về thu hút FDI, với nhiều dự án […]