Monthly Archives: Tháng Mười Một 2011

Topcon công bố phần mềm SurveyMaster v1.3.2 và SiteMaster 9.2.1 service packs

22LIVERMORE, Calif. – Tuesday, November 22, 2011 Topcon Positioning Systems (TPS) announces a service pack for its SurveyMaster and SiteMaste LIVERMORE, Calif. – Thứ ba, 22/11/2011 Tập đoàn Topcon (TPS) thông báo một gói dịch vụ cho SurveyMaster và các sản phẩm phần mềm SiteMaster. Ông Jason Hallett, giám đốc quản lý sản phẩm phần mềm ứng dụng của TPS, nói, “Cho dù nó là 1phần mềm TopSURV topo đơn giản, hoặc phần mềm kiểm tra với 1 bản in một […]

Topcon và DynaRoad công bố phát hành phần mềm lập kế hoạch

LIVERMORE, Calif. – Thứ 3, 15/11/2011 Topcon (TPS) và DynaRoad Oy, một công ty phần mềm tại Helsinki, Phần Lan, công bố việc phát hành của phần mềm lập kế hoạch xây dựng DynaRoad v5.2 . Đầu năm nay, TPS mua một phần đáng kể DynaRoad Oy, công ty phát triển phần mềm quản lý dự […]