Tag Archives: bảo trì máy toàn đạc

5 bước quan trọng để bảo trì máy toàn đạc

Thiết bị đo toàn đạc điện tử (Total Station) là một trong những phần bắt buộc trong mỗi công trình xây dựng, phân tích, khai thác và địa lý. Vì cũng có một số rủi ro về an toàn, chất lượng và bảo trì chính xác là quan trọng nhất, vì thế việc bảo trì […]